Locations

Home 

Fields

 CT Bombers Home Fields 

Franklin 1,                                                                    Franklin 3,

Volunteer Field                                                           School Field

Giddings Park                                                             212 Pond Road (Rte. 207)

185 Pond Road (Rte. 207)                                         Franklin CT 06254

Franklin CT 06254

Franklin_Fields.jpg
Additional Tournament
Fields

Lou DePina Field 2                                                 Kelly Field

NFA Varsity Field                                                    NFA J.V. Field

74 Mohegan Road                                                 25 Mahan Drive

Norwich CT 06360                                                 Norwich CT 06360

Reservoir Field 1 (front)                                        Reservoir Field #2 (back)

Raymond "Cit" Ouellet Park                                 Raymond "Cit" Ouellet Park

10 Old Canterbury Turnpike                                10 Old Canterbury Turnpike

Norwich CT 06360                                                  Norwich CT 06360

Our FacilityOur Facility

The Bunker;

69 North Main Street (Rte, 12)
Norwich CT 06360